Sedan september 2012 är fil. dr Aryo Makko anställd som postdoktor vid CEMAS i forskningsprojektet "Sveriges sjöfartskonsuler". I detta studerar han det svenska konsulväsendets utveckling och betydelse under perioden 1860–1914 utifrån tre perspektiv: säkerhet (diplomati), sociala aspekter och ekonomi (handel).

Konsulat som ingår i studien är, bland andra, Buenos Aires, Genua, Hamburg, Istanbul, London, Marseille, New York och Sydney. Syftet är att utifrån en bred empirisk grund pröva tesen om småstaters konsulära aktivitet som ett substitut för imperialism.

Läs mer om Aryo Makkos forskning.