Tele: 08-16 3511
Rum: D 824
E-post: Natasha.Vall@historia.su.se

Mellan den 19 maj och 20 juni, gästforskar Natasha Vall från Teesside University, England, vid Historiska institutionen. Hon ska titta på omgestaltning av hamnområden i Stockholm. Natasha kommer tillbaka till institutionen för en andra forskningsperiod senare i höst.