Ledande forskningsområde

Forskningen vid institutionen är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden.

Forskningsprogram

Vårt forskningsprogram ger ett övergripande ramverk och teoretiska utgångspunkter för pågående och framtida forskning vid institutionen. Forskningsprogram

Forskningsprojekt

Forskarna tar själva initiativ till forskningsprojekt och söker projektmedel. Många har varit framgångsrika i att dra till sig betydande belopp. Forskningsprogram

En viktig post i vår forskning är doktorandernas avhandlingsarbete, där de fritt väljer inriktning. Vi har under många år lyckats få fram avhandlingar av god kvalitet. Avhandlingar

Enskilda forskares arbeten nås via listan: Forskare

Forskningsområden visas till vänster.

 

Verksamheter organisatoriskt knutna till Historiska institutionen:

Institutionen ingår som en av sju partners i:

  • NordWel (Nordic Centre of Excellence: The Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges) Institutionen ingår som en av sju partners