Maritim historia vid Historiska institutionen är ett väletablerat ämne. Relationen mellan örlogsflottans historia och den svenska maktstatens utbyggnad såväl som sjökrigens historia (marinhistoria) har studerats under många år.

Det nyligen startade vill lyfta fram även andra aspekter av den maritimhistoriska forskningen: sjöfartshistoria och den ekonomiska politikens och utrikespolitikens roll för den maritima sektorns utveckling. Svensk maritim historia är också en svensk "global" historia.

Institutionens forskare studerar olika aspekter av det Svenska Ostindiska Kompaniets globala verksamhet.

Forskare och projekt

Lisa Hellman, doktorand: Från främling till frände – svensk-kinesiska
relationer inom Svenska Ostindiska Kompaniet

Aryo Makko, postdoktor: Sveriges sjöfartskonsuler

Leos Müller, professor: Handel och sjöfart, ekonomisk politik, neutralitet under tidig modern tid, global historia

Ale Pålsson, doktorand: Maktkamp eller samlevnad – en granskning av S:t Barthélemys nationella och sociala grupperingar och dess samexistens 1790-1820

Harry Svensson, doktorand: Örlogsstaden Karlskrona som kosmopolitisk miljö