Otso Kortekangas
 
 

Doktorand (in English below)
Rum: D851
Tel: 08-16 27 74
E-post: otso.kortekangas@historia.su.se

Forskningsområden

  • Utbildningshistoria
  • Samisk historia
  • Norden under tidigt 1900-tal
  • Komparativ och gränsöverskridande historia

Pågående forskning

Doktorsavhandling: Samernas folkskoleutbildning i Norge, Sverige och Finland under tidigt 1900-tal.

I mitt pågående avhandlingsprojekt studerar jag utbildningen av samerna i Finland, Norge och Sverige. Jag kommer att analysera å ena sidan finska, svenska, norska, och å andra sidan samiska retoriska argument för och emot olika aspekter av samernas folkskoleutbildning. Genom att studera argumenten och deras bakgrund kopplar jag samernas utbildning till ett större internationellt sammanhang av utbildningspolitiska idéer och tankeströmningar under tidigt 1900-tal.

Länk till min sida i Stockholms universitets forskningsdatabas: http://su.avedas.com/converis/person/5785

 


 

Research areas

  • History of education
  • History of the Sámi
  • The Nordic countries in early twentieth century
  • Comparative and transnational history 

Current research

Doctoral thesis: History of the elementary education of the Sámi (early twentieth century Norway, Sweden and Finland)

In my doctoral thesis, I will look into the rhetorical arguments of governmental school authorities and teachers with Sámi background, and trace down the discourses behind the arguments. Through this investigation, I will study the similarities and differences between the countries. This will enable me to identify the different characteristics of each country, and place the countries in a wider international context of ideas and ideologies.

Link to my site in Stockholm university research database: http://su.avedas.com/converis/person/5785