Historiska institutionens doktorander bildar tillsammans ett aktivt kollektiv där olika former av möten bidrar till att stötta, inspirera och stimulera de enskilda medlemmarna i deras forskning. Detta sker dels genom doktorandseminariet där doktorandernas avhandlingsarbete diskuteras kontinuerligt, dels genom olika sociala sammankomster och nätverk. Doktoranderna har sina arbetsplatser i D-huset på plan 8 och 9.

Historiska institutionens doktorandrådsförening

Alla institutionens doktorander är automatiskt medlemmar av doktorand- rådsföreningen, en idéell förening som representeras av en styrelse. Den väljs läsårsvis vid ett medlemsmöte i slutet av vårterminen, då bland annat representanter till institutionsstyrelsen utses. Föreningen bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Förtroendevalda 2016/2017

Styrelsen:

Lisa Svanfeldt-Winter, ordförande
Josefine Berndt, kassör
Olof Blomqvist, ledamot
Anton Runesson, ledamot
Olof Bortz, ledamot
Otso Kortekangas, ledamot

Institutionsstyrelsen (IS):
Lisa Svanfeldt-Winter
(vice ordförande som väljs i början av hösten blir suppleant)

Fakultetsrådet:
Olof Bortz 
Mari Eyice, suppleant

Skyddsombud
Gustav Nyberg

Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen

Lisa Svanfeldt-Winter

Litteraturgruppen
Charlotta Forss

Arbetsgruppen för forskningsfrågor
Mari Eyice

Forskarutbildningsnämnden

Olof Blomqvist
Anton Runesson

Kontaktperson

Lisa Svanfeldt-Winter