Ledande forskningsområde

Vår forskning är inom några områden både nationellt ledande och internationellt framstående. ”Historia, särskilt medeltidsstudier” är definierat som ett av Stockholms universitetets ledande forskningsområden.

Forskningsprogram

Institutionens forskningsprogram "Långsiktiga historiska förändringar: organisationer, institutioner och kultur" presenterar teoretiska utgångspunkter för pågående och framtida forskning vid Historiska institutionen 2009-2015. Forskningsprogram

Forskare

Vi har ett sjuttiotal aktiva lärare och forskare. Du hittar deras namn samt länkar till personliga webbsidor under Alla forskare.

Evenemang

Seminarier och andra aktiviteter på forskarnivå, föreläsningar m.m. visas under Evenemang.