Anna-Carin Stymne försvarar sin avhandling:
”Hur begriplig är historien. Elevers möjligheter och svårigheter i historieundervisningen i skolan”

Opponent: Martin Stolare, docent i historia, Karlstads universitet.

Läs spikbladet och ladda ned avhandlingen via denna länk.