Emma Pihl Skoog försvarar sin avhandling:

”Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige ca 1920–1960”

Opponent: Ulrika Holgersson, docent; Lunds universitet.