Harry R:son Svensson försvarar sin avhandling:
”Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden. Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona 1780–1945”

Opponent: Per Hammarström, fil dr i historia, Mittuniversitet, Sundsvall.