I 1800-talets folkskola skulle lärarna och lärarinnorna fostra svenskarna att bli läskunniga, arbetsamma och gudfruktiga. Den nya bildningsinstitutionen gav också folket redskap för att genomskåda och ifrågasätta den gällande ideologin.

Christina Florin, Stockholms universitet.
För mer information gå till Stockholms stadsarkivs webbplats här.