Med Karl XII:s död inleddes den revolutionära process som ledde till enväldets fall. Möt kungens förste minister, tysken Görtz, som utsågs till syndabock och blev den svenska revolutionens enda dödsoffer.

Joakim Scherp, Stockholms universitet. Mer information på Stockholms stadsarkivs webbplats här.