Att Klara jämnades med marken för att göra plats åt det nya City väcker än idag starka känslor, trots att händelserna ligger ett halvt sekel tillbaka i tiden. Men hur gick debatten när omvandlingen pågick?

Anders Sjöbrandt, Stockholms universitet.

Mer information på Stockholms stadsarkivs webbplats.