Att spel ger lust att lära tycker många av dagens pedagoger. Men det är inget nytt. Ett unikt spel från 1719 för skolbarn visar både på moderna tankar om historieundervisning och på dåtidens syn på världshistorien.

Heiko Droste, Stockholms universitet.
För mer information gå till Stockholms stadsarkivs webbplats här