Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker från SU. Fördjupningstema: Det ”mörka” århundradet – här tiger källorna.

Läs mer här.