Grunden för det moderna Sverige? Det karolinska enväldets uppgång och fall

Fördjupning med Joakim Scherp, SU

Läs mer här