Stockholm har under de senaste 30–40 åren präglats av en kraftig befolkningstillväxt. Varför vill så många bo i Stockholm av alla orter och varifrån kommer tillflyttarna? Lars Nilsson, Stockholms universitet.

Mer information på Stockholms stadsarkivs webbplats här.