Höstterminen 2016

Nedanstående aktiviteter visas även under respektive seminarieserie i vårt: Nyhetsbrev

Doktorandseminariet

Seminarieledare: Karin Sennefelt, karin.sennefelt@historia.su.se,  och Håkan Forsell, hakan.forsell@historia.su.se .

Program meddelas senare.

Forskarseminariet

Program meddelas senare.

Genusseminariet

Sammankallande: Kirsti Niskanen, kirsti.niskanen@historia.su.se, och Helena Tolvhed, helena.tolvhed@historia.su.se

Seminariet sammanträde kl. 13–15 i D900, om inget annat meddelas. Vid frågor kontakta: kirsti.niskanen@historia.su.se.

1/9 Ulrika Holgersson, ”Hembiträdet och spelfilmen. Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930- och 1940-tal” bokpresentation med eftersits. Obs tid: kl. 15-17

28/9 ”Som folk är mest”. Josefin Englund, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala universitet, presenterar ett avhandlingskapitel om genusordning och samhällsförändring i svenska kontaktannonser 1890-1980.

26/10 Titel meddelas senare.

9/11 Forskningspresentation. Kirsi Vainio-Korhonen från Åbo universitet presenterar sin forskning utifrån sin nya bok: De frimodiga: barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet (2016). Samarrangemang med Äldrehistoriska seminariet. OBS tid: kl 15–17

30/11 Temadag ”Genushistoria”, tid och plats: kl. 10–16 (lunch 12–13) i D 279

14/12 Titel meddelas senare.

Idrottshistoriska seminariet

Sammankallande: Jens Ljunggren, jens.ljunggren@historia.su.se

8/9 Gästdoktorand Martin Friis Andersen presenterar sin forskning ”Komplekse erindringssteder – Olympiske eksempler på brug af historie i erindringsstedet og stedets betydning for brug af historie”. D900, kl. 13-16.

23/9.  Workshop: What did New Public Management do to sport?
Obs tid: kl. 10.00–17.00, D900.
Johan Norberg, MAH, A contract reconsidered? New trends of Governance and NPM in the Swedish governments sport policy.
Paul Sjöblom, SU, Who’s in charge? Contemporary sport policies in Swedish municipalities - between traditional distribution of public means and resources and strive for increased governance.
Josef Fahlén och Cecilia Stenling, UMU, The neo-liberal agenda and the quest for self-regulation: Contemporary issues in the governance and organization of Swedish club sport.
Christiane Eisenberg, Humboldt-Universität, How it all began: Causes and consequences of the public management of sport in 18th c. Britain.
Christopher Mackintosh, MMU Business School, Manchester, New Public Management regimes, narratives and interpretations: The case of English sport policy.
Simon Martin, British School at Rome/University of Hertfordshire, UK

26/9 Chris Young, Cambridge University, presenterar sin forskning om Weimartidens sportjournalistik. Kommentator: Tim Müller, Hamburger Institut für Sozialforschung. Samarbete mellan Idrottshistoriska- och Modernhistoriska seminariet. Obs dag: Måndag kl. 13–16, D900.

6/10 Magnus Kilger, BUV, presenterar sin pågående forskning ”Berättelsen om den svenska idrottsmodellen: Att konstruera legitimitet för talangurval”. Kl.13–15

16/11 Joacim Larsson Von Garaguly, handelshögskolan, presenterar sin forskning om Vasaloppets kommersialisering och professionalisering, kl. 14–16

Maritima seminariet

Sammankallande: Leos Müller, leos.muller@historia.su.se

Seminariet sammanträder på fredagar kl. 13–15 i Franzénrummet, Vasamuseet, med videolänk till Utkiken på Marinmuseum, Karlskrona, om inte annat meddelas. Ev. seminarietexter distribueras ca en vecka innan (beställs från leos.muller@historia.su.se).

16/9  AnnaSara Hammar, postdoktor i historia, CEMAS, presenterar sitt postdokprojekt ”Sedan jag fattat en besynnerlig lust till sjön”. Svenska sjöofficerare under 1700-talet och deras karriärvägar.

14/10  Simon Ekström, docent i etnologi, CEMAS, presenterar projekt Havet och döden.

21/10  Gunnar Lamvik, SINTEF Technology and society, Trondheim, presenterar sin avhandling The Fillipino seafarer: a life between sacrifice and shopping.

28/10  Disputation: Ale Pålsson, doktorand i historia, CEMAS, försvarar sin avhandling Our side of the water. Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800–1825. Tid och plats: Kl 10.00-12.00, Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet.

11/11  Neil Price, professor i arkeologi, Uppsala, presenterar projekt The Viking phenomenon: new research on boat grave culture.

2/12  Maria Bergman, lektor vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola, presenterar projekt Funktionsomvandling av hamnområden och andra kustnära industriområden i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv.

9/12  Tomas Nilson, lektor i historia, Göteborgs universitet, presenterar projektet Utanförskap, våld och brott bland sjömän i Göteborg 1900-1920.

Medeltidsseminariet

Sammankallande: Kurt Villads Jensen, kurt.villads.jensen@historia.su.se

Medeltidsseminariet sammanträder kl. 15-17 alternativt 17-19 i D900, om inte annat meddelas.

5/9  Timothy Bolton, Stockholm, Jón Viðar Sigurðsson, Universitetet i Oslo. Knud den Store 1000 år senare. Harald Hårdråde 950 år senare.

12/9  Cora Dietl, Universität Giessen, talar om ”Staging the Death of Saints and Sinners on Early Lutheran Stage: Ein Dialogus oder Gespreche von dem absterben Friderici Staphyli‘” (1565). Lokal: rum D900, kl. 15:00–17:00.

19/9  Kenneth Svensson, Medeltidsmuseet, Utgrävningarna på Slussen
(NB: på Medeltidsmuseet)

26/9  Peter Spufford, Cambridge University, Debasement and trade in the Middle Ages, samarrangemang med Uppsala myntkabinett/Gustavianum, Kungliga Myntkabinettet i Stockholm, Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm, samt Institutionen för kulturvetenskaper/Linnéuniversitetet och Göteborgs numismatiska förening.
NB – seminarierummet Arkeologi:

10/10  Paul Cobb, University of Pennsylvania Crusading seen from the Muslim perspective. Samarrangemang med Kungl. Vitterhetsakademien

24/10  Gunnar Almevik, Institutionen för Kulturvård, Göteborg Universitet, tba.

31/10  Bo Franzén, och Johan Söderberg, Ekonomisk-historiska institutionen,       Stockholms fastighetspriser 1297-1600.

14/11  Anthony Lappin, Maynooth University,Was Muhammad the Antichrist? A late medieval sensation and its origins.

28/11  Virginia Langum, Umeå University and Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala, tba

12/12  Nora Berend, Cambridge University, tba.

Modernhistoriska seminariet

Seminarieledare: Elisabeth Elgán, elisabeth.elgan@historia.su.se  och Ann Nehlin, ann.nehlin@historia.su.se

Höstterminens program meddelas senare.

26/9  Weimarrepubliken. Chris Young, Cambridge University, presenterar sin forskning om Weimartidens sportjournalistik. Kommentator: Tim Müller, Hamburger Institut für Sozialforschung. Samarbete mellan Idrottshistoriska- och Modernhistoriska seminariet. Obs dag: Måndag kl. 13–16, D900.

Urbanhistoriska seminariet

Sammankallande: Mats Berglund, mats.berglund@historia.su.se

Seminariet sammanträder torsdagar kl. 9–11.30 i D900 om inte annat meddelas.

1/9  Två av författarna till boken ”Stockholm före Stockholm. Från äldsta tid fram till 1300”, Stockholmia förlag, 2016, berättar om var sitt perspektiv på Stockholms äldsta historia. Kerstin Söderlund, arkeolog och antikvarie vid Stockholms stadsmuseum, och Gunilla Larsson, arkeolog och forskar om skepp, sjöfart och vattenleder.
Kl. 9–11.30, D900

15/9  Seminarium i samarbetet ”Stockholm skriver historia” som ges tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria, Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsarkiv.
Kl. 8.30–10.00. OBS plats: Stockholms stadsarkiv.

13/10  Kl. 9.00–11.30, D900

17/11  Seminarium i samarbetet ”Stockholm skriver historia” som ges tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria, Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsarkiv.
Kl. 8.30–10. OBS plats: Stockholms stadsarkiv.

1/12  Kl. 9.00–11.30, D900

Äldrehistoriska seminariet

Sammankallande: Mats Hallenberg, mats.hallenberg@historia.su.se, Karin Sennefelt, karin.sennefelt@historia.su.se och Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se .

Seminariet sammanträder onsdagar kl. 15.00–17.00 i D900 om inget annat anges.

14/9  Textseminarium med två texter. Joakim Scherp (SU) ventilerar ett kapitel ur en kommande bok om tjänstefolk under stormaktstiden; Karin Sennefelt (SU) ventilerar inledningskapitlet till sin kommande bok.

5/10  Forskningspresentationer. Leos Müller (SU) presenterar sin forskning: Svensk neutralitet och sjöfart under 1700-talet; AnnaSara Hammar (SU) presenterar sitt pågående forskningsprojekt: Utbildning och karriärvägar hos svenska sjöofficerare under 1700-talet.

26/10  Tidigmodern temadag, se separat program.

9/11  Forskningspresentation. Kirsi Vainio-Korhonen från Åbo universitet presenterar sin forskning utifrån sin nya bok: De frimodiga: barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet (2016). Samarrangemang med Genusseminariet.

30/11  Textseminarium. Martin Kjellgren (SU) ventilerar en text: By Natural Means: Magic and Medicine in Ericus Johannis Prytz’ Magia incantatrix (1632)”.

14/12  Bokpresentation. Martin Almbjär (Umeå) presenterar sin doktorsavhandling: Folkets röst? Suppliker inlämnade till frihetstidens riksdag, 1719–1772 (2016). Almbjär disputerar vid Umeå universitet i september 2016.