Detta pågående, nystartade forskningsprojekt utgörs av en studie av den moderna fotbollens utveckling från 1920-talet och framåt med fokus på relationerna mellan spelsystem, management och fotbollskultur. Utgångspunkten är att det finns en påtaglig brist på kunskap om relationen mellan vinnande spelstilar och klubbens/förbundets ledning. Förhållandet mellan organisation, ekonomi och den sportsliga dimensionen analyseras.

Metoden är huvudsaklig en fallstudiemetodik där 12 olika spelsystem (främst internationella) analyseras. Historiska källstudier och muntliga källor via intervjuer används. Dessutom används samhällsvetenskaplig litteratur (sociologisk och företagsekonomisk) tillsammans med den numera omfattande internationella fotbollslitteraturen. Huvudantagandet är att det finns en entreprenör bakom varje spelsystem, varför entreprenörens roll är central i analyserna.

Läs mer i denna Projektbeskrivning "Den moderna forbollens utvecklingsprocess" (351 Kb) (pdf)

Läs mer om Bill Sunds forskning.

Läs mer om institutionens idrottshistoriska forskning.