Yvonne Hirdman, Urban Lundberg och Jenny Björkman har varit författare till nyligen utkomna "Sveriges historia: 1925–1960", ytterligare en del i Norstedts stora satsning på vår historia.

De två förstnämnda är medarbetare vid Historiska institutionen. Även andra skribenter medverkar, bland dem Mikael Byström, tills helt nyligen också han verksam vid institutionen.

Yvonne Hirdman och Urban Lundberg framträder kring arbetet med "Sveriges historia: 1925-1960" på Seminariet för modern politisk historia den 2/10 kl. 16–18 i D900. Komplett kalendarium

Läs mer om Yvonne Hirdmans forskning.

Läs mer om Urban Lundbergs forskning.