Renskötsel, sarvjakt.Lars Hotti från Tuorpons sameby. Kuorpak, Jokkmokks sn, Lappland, 1968. Fotograf Kjellström, Rolf
Renskötsel, sarvjakt.Lars Hotti från Tuorpons sameby. Kuorpak, Jokkmokks sn, Lappland, 1968. Fotograf Kjellström, Rolf

Sameradion på Sveriges radio uppmärksammar vår nya kvällskurs och intervjuar Otso Kortekangas, huvudlärare på kursen, i ett inslag den 17 januari. Lyssna på inslaget här.

Till våren kan du läsa vår nya kvällskurs: Samer – Nordens urfolk från urtid till framtid. Hur dras gränserna mellan befolkninsgrupper och kulturer, och vem är det som bestämmer och definierar vem som är same, svensk, finne, norrman, kvän eller ryss?

Om du vill veta mer ska du läsa vår nya kvällskurs, Samer – Nordens urfolk fran urtid. Du kan anmäla till kursen nu som ges under vårterminen 2018. Mer information om kursen och länkt till hur du söker finns via denna länk.

Mer om kursen

Hur har samernas kultur och levnadssätt sett ut historiskt och vilka regionala skillnader finns inom Sápmi, det samiska bosättningsområdet? Hur har Sveriges, Norges, Finlands och Rysslands relationer med samer sett ut genom århundradena?

Kursens innehåll

Kursen ger en kronologisk översikt över samernas historia både före och efter de intensifierade kontakterna med de nordiska staterna och Ryssland på 1500-talet, och fram till idag.

Kursen tar upp delområden som:  samisk kultur, utbildning, och perspektiv på samer som minoritet och urfolk.

Ställningen som minoritet problematiseras och diskuteras utifrån olika teoretiska perspektiv, som erbjuds av forskningen. De historiska relationerna, maktförhållandena och gränserna mellan samerna och de andra befolkningsgrupperna ar temata som diskuteras genomgående under kursen.

Kursen ger även utrymme för samiska perspektiv på utbildning och historieskrivning.

Mer information

Kursens namn: Samer – Nordens urfolk från urtid till framtid
Kurskod: HI1346