Kent Zetterberg är projektledare för projektet ”Försvaret och det kalla kriget” (FOKK) som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och som nu har förlagts till institutionen.

Projektet befinner sig i slutfasen, där FOKK vill:

  • - utforska västsamarbetet, krigsplanläggningen, civilförsvaret och totalförsvaret, den svenska försvarsprofilen och försvarsindustrin och skyddet av sjöfarten och handeln
  • - fördjupa analysen av underrättelsesidan/förvarningen och av sambandet mellan strategi och militära operationer och av totalförsvaret (ledning, uthållighet, befolkningsskydd)
  • - följa upp analysen av Mikael Holmströms verk om Västförbindelserna

 Kort presentation av forskningsprojektet "Försvaret och det kalla kriget" (27 Kb)

Läs mer om Kent Zetterbergs forskning.