Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 4,5 miljoner kronor till projektet "Att lära ut dygd: ett forskningskluster för studier av politik och pedagogik i det förmoderna Europa". Syftet med projektet är att föra samman forskare, doktorander och studenter med expertis inom de förmoderna periodernas filosofi-, kultur- och idéhistoria i gemensam forskning samt att arrangera kurs-, seminarie- och konferensverksamhet i en kreativ forskningsmiljö.

Det gemensamma temat som förenar deltagarna i projektet är dygdeetikens utbildningshistoria. Dygdeetiken betraktas ur ett större samhälleligt perspektiv, där bland annat dess roll för formering av stånds- och genusideal står i fokus. Forskningen syftar till att undersöka hur man från senantiken fram till och med 1700-talet hanterat problemen med att lära ut dygd, till exempel.: Ansågs det alls möjligt att lära sig dygd? Vilka borde tillägna sig denna utbildning, vilka former tog den och vilka ansågs vara lämpade som lärare?

Projektet stöds även av Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Historiska institutionen, som bland annat kommer att finansiera två doktorandtjänster och ett antal gästforskare. Totalt garanterar universitetet en medfinansiering på cirka 6,8 miljoner kronor.

Projektledare och koordinator blir idéhistorikern FD Andreas Hellerstedt. Ytterligare sex forskare är knutna till projektet på deltid, varav flera f.n. verksamma i utlandet.
Det treåriga projektet förläggs från och med 1/1 2013 till Centrum för medeltidsstudier vid Historiska institutionen.
Läs mer om medeltidsforskning vid Historiska institutionen.

Läs mer i ansökan med projektbeskrivning:

 Teaching_Virtue_Projektansökan_RJ (236 Kb)