Institutionens styrdokument

Interna styrdokument och hjälpmedel ligger i Mondo (ev. Clio).

Verksamhetsplaner för Historiska institutionen

 Verksamhetsplan 2014 (111 Kb)

Verksamhetsberättelser

 Årsberättelse 2014 (560 Kb)

 Årsberättelse 2013 (630 Kb)

 Årsberättelse 2012 (505 Kb)

 Årsberättelse 2011 (482 Kb)

Planer för institutionen

Jämställdhetsplan, Plan för lika rättigheter och möjligheter,  Handlingsplan vid trakasserier och sexuella trakasserier.
Arbetsmiljöplan.
Miljöhandlingsplan.
Se uppladdade filer längst ner.

 

Några styrdokument vid Stockholms universitet:

Jämlikhet och likabehandling
Plan för tillgänglighet 2012-2014
Miljöplan
Regelboken
Upphandling
Handbok i ärendehandläggning