Institutionens styrdokument

Interna styrdokument och hjälpmedel ligger i Mondo (ev. Clio).

 

Verksamhetsplaner för Historiska institutionen

 Verksamhetsplan 2014 (111 Kb)

 Verksamhetsplan 2013 (198 Kb)

Verksamhetsberättelser

 Årsberättelse 2011 (482 Kb)

 Årsberättelse 2010 (743 Kb)

 Verksamhetsberättelse 2009 för Historiska institutionen (754 Kb)

Planer för institutionen

Jämställdhetsplan, Plan för lika rättigheter och möjligheter,  Handlingsplan vid trakasserier och sexuella trakasserier.
Arbetsmiljöplan.
Miljöhandlingsplan.
Se uppladdade filer längst ner.

 

Några styrdokument vid Stockholms universitet:

Jämlikhet och likabehandling
Plan för tillgänglighet 2012-2014
Miljöplan
Regelboken
Upphandling
Handbok i ärendehandläggning