Boken är framtagen på initiativ av Stads- och kommunhistoriska institutet och texten är författad av Lars Nilsson och Håkan Forsell.

Nilsson har skrivit om den kommunala utvecklingen i städer, köpingar och landskommuner 1863-2013 utifrån de tre perspektiven: vad är, vad gör och vem bestämmer i en kommun. Forsell följer landstingens historia och hur deras verksamhet skiftat mellan näringslivets och kommunikationernas främjande, sjuk- och hälsovårdande uppgifter samt ärenden kring utbildning och kultur.

Boken är rikt illustrerad och bilderna speglar kommuners och landstings verksamheter över tid i olika delar av Sverige.

Läs mer om:

Boken

Stads- och kommunhistoriska institutet

Lars Nilssons forskning

Håkan Forsells forskning

Historiska institutionens urbanhistoriska forskning