Eva-Marie Letzter, vid Historiska institutionen, har redigerat denna antologi - i vilken även institutionens forskare Gabriela Bjarne Larsson, Annika Sandén och Mats Hallenberg medverkar.

Texterna är:

  • Eva-Marie Letzter - ”Inledning"
  • Gabriela Bjarne Larsson - ”Skärseld, mässor och döda själar 1527”
  • Annika Sandén (med Erik Petersson) - ”En svag och vacklande man? Petrus Benedicti omvändelse i ett omvälvande 1590-tal”
  • Mats Hallenberg - ”Församlingsprästen i det svenska riket under 1500-talet ‒ traditionell auktoritet under omförhandling?”

Läs mer på förlagets sida.

(Opuscula Historica Upsaliensis 49)