Vi får i en kronologisk berättelse, från tidigt 1800-tal och fram till i dag, möta fem kvinnor – Carin Ersdotter på 1830-talet, hennes släktingar Karin, Anna och Frida Henriksson i början av 1900-talet och så författaren själv. Alla hade eller har de band till Gamla stan i Stockholm men också till samma trakt i Dalarna, Djurabygden i södra Leksand, och till varandra.

Det är också en berättelse om platsens, Gamla stans, förändring under tvåhundra år. Om förändringar i kvinnors livsvillkor, om dalfolkets förändrade relationer till Stockholm och det så kallade herrarbetet.

Med utgångspunkt i den berättade historien diskuterar författaren de enskilda kvinnornas liv och sätter in dem i ett större sammanhang. Boken vill visa på värdet av den metod som kallas mikrohistoria.

(Stockholmia förlag)

Läs mer om:
Boken
Lars Epsteins blogg på DN Sthlm.
Anna Götlinds forskning