Hitler och Nazityskland används och gestaltas flitigt i den svenska p­opulärkulturen; i deckare och i dagspress, i spelfilm, skolundervisning, konst och musik. Dessa företeelser finns överallt i vår vardag utan att vi ägnar närmare eftertanke åt dem eller hur de påverkar oss.

Historiemedvetande, historiebruk och minneskultur liksom politisk korrekthet, tabun och naziskämt är begrepp som diskuteras i denna antologi. Här möter vi Niels Bondes Hitlerkatt, omslagets motiv, seriehunden Rocky som utsätts för censur, provokatörer som använt nazistsymbolen, Hitler i nutida dagstidningar och mycket mer. Avsikten är att försöka få grepp om ett område som varit mycket lite belyst.

Här sätts problemet i tvärvetenskaplig belysning av författare från olika vetenskapliga discipliner. Från Historiska institutionen medverkar:
Anne Hedén
Cordelia Hess
Jens Ljunggren
Tanja Schult, som även varit redaktör. Nu vid Uppsala universitet.

Läs mer