Therése Andersson och andra forskare vid institutionen, eller tills helt nyligen, har utkommit med den nya boken "Hjältar och Hjältinnor. Föreställningar och gestaltningar från Eufemiavisorna till Gösta Berlings saga".
I antologin diskuterar författarna varierande föreställ­ningar och konstruktioner av hjältar och hjältinnor vid olika tidsepoker och i skilda källmaterial.

Medverkar gör: