Tvåbandsantologin Könspolitiska nyckeltexter I–II innehåller svenska historiska könspolitiska texter som analyseras och kommenteras av forskare som sätter in texterna i sitt historiska sammanhang.

I böckerna återpubliceras dels texter som haft stor betydelse i sin samtid och/eller för den könspolitiska utvecklingen, dels texter som fungerar som ”nycklar” in i historiska könspolitiska debatter eller specifika könspolitiska aktörers resonemang.

Rösträtt, prostitution, äktenskap, försörjning, preventivmedel, sexuella rättigheter, skönhetsideal och tvångssteriliseringar är några exempel på könspolitiska teman vars historia behandlas inom ramen för verket. Verket täcker perioden 1839-2002, från Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an till Gudrun Schymans så kallade "talibantal".

Redaktörer till böckerna är Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder, genushistoriker verksamma vid Stockholms universitet.

Utdrag ur böckerna, evenamang kring dem och recensioner kan läsas och hämtas på http://nyckeltexter.se/

Läs mer om David Tjeders forskning.