Flera av institutionen nuvarande och tidigare medarbetare medverkar i denna vänbok till Arne Jarrick, professor i historia, på hans 60-årsdag.

Maria Wallenberg-Bondesson: ”Slavar och andra ägodelar. Om slaven som sak och människa i lagtexter från förmoderna kukturer i Främre Asien och Kina.”

Anna-Maria Forsberg: Kriget ‒ mänskligt eller gudomligt? Om uppfattningar om krig och fred i Sverige och Frankrike under trettioåriga kriget.”

Leif Runefelt: ”Att springa bort sin dag för en hare. Lättja, egennytta och rörlighet i retorik om allmogen 1750‒1850.”

David Tjeder: ”De rasande begären. Mänskligt, omänskligt och djuriskt i 1800‒talets filosofiska diskussioner.”

Orsi Husz: ”Människovärde på distans. Kunskap mellan ekonomi och idealitet i brevskolornas reklam 1920‒1970.”

Jens Rydström: ”Är krymplingen människa? Om cripteori i vetenskap och politik.”

Mattias Tydén: ”Skenhängningen i Tvååkers kyrka.”

(Sekel Bokförlag)