Spikblad

1945 grundades Svenska institutet för att förbättra Sveriges rykte utomlands. Institutet skulle försvara landets neutralitetspolitik, uppmuntra kulturella utbyten, och marknadsföra svensk export.

National Relations belyser de politiska övervägandena och ekonomiska intressena bakom institutet, liksom de nationella självbilder som torgfördes.

Läs mer om boken

(Nordic Academic Press)

Läs mer om:

Nikolas Glovers forskning