Denna nyutgivna antologi innehåller tretton artiklar av svenska historiker och tre artiklar av utländska historiker kring olika aspekter av flyktingmottagande, flyktingpolitik, samt arbetskraftsinvandring.

Flera medarbetare (eller tidigare anställda) vid institutionen medverkar med artiklar: Mikael Byström, Pär Frohnert, Cecilia Notini Burch, Johan Svanberg och Klas Åmark.

Förlag: Nordic Academic Press  Läs mer

Läs mer om forskningsområdet Flyktingar och migration vid institionen.