"Självägarområdenas egenart. Jämtland och andra områden i Skandinavien med småskaligt jordägande 900–1500" är Olof Holms avhandling, med fullständig titel.

Han disputerar på denna onsdagen den 19/12 kl. 10.00 i DeGeersalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Karta

Opponent: Prof. Stefan Brink, University of Aberdeen.

Läs mer om: