I denna bok skildras Stockholms historia från forntid till nutid med fokus på globalisering. Bland andra medverkar:

- Sofia Gustafsson (disputerade 2006 vid institutionen) ”Ingen given konflikt: svenskar och tyskar i medeltidens Stockholm”

- Sven Lilja ”Barockens huvudstad - Stockholm i Big History” och ”När miljön tog plats i Stockholmspolitiken"

- Leos Müller ”Svenska Ostindiska kompaniet - Från Ostende till Svindersvik”

Läs mer

Läs mer om Historiska institutionens urbanhistoriska forskning.