Den 25 maj 2011 anordnade Historiska institutionen ett heldagssymposium med temat: "Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget – öppen för olika tolkningar?" Sex experter bjöds in för att ge sin syn på var forskningen befinner sig idag.
Frågor såsom: Hur har forskningsområdet utvecklats efter det kalla krigets slut? Hur hållbara och ändamålsenliga är de perspektiv som finns i forskningen? Vilka olika tolkningar finns om centrala frågor? Vilka forskningsluckor återstår att fylla? Hur kan forskningen utvecklas ytterligare? diskuterades. Det blev en stundtals livlig debatt där olika perspektiv och tolkningar lyftes fram.

I denna rapport har vi sammanfattat diskussionen som fördes. De sex talarna har också bidragit med en skriftlig version av sina respektive presentationer.

Cecilia Notini Burch, Karl Molin och Magnus Petersson

Ladda ner rapporten  Rapport Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget (613 Kb)

Läs mer om forskningsämnet

Internationell politik under efterkrigstiden