Boken The Birgittine Experience – papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011 (redaktörer Claes Gejrot, Mia Åkestam och Roger Andersson) har just kommit ut som nr 82 i KVHAA konferensserie.

Upphovet till boken är den internationella och tvärvetenskapliga konferens som samlade forskare inom bl.a. historia, konstvetenskap, musikvetenskap och nordiska språk från 10 länder för att presentera och diskutera ny forskning.

Arrangörer var Birgittastiftelsen, Centrum för Medeltidsstudier och Svenskt Diplomatarium/Riksarkivet, konferensen finansierades av Marcus Wallenberg Foundation for International Cooperation in Science och hölls på Riksarkivet och Kungl. Vitterhetsakademien den 6–8 oktober 2011.

Konferensen, liksom den föreliggande boken, koncentrerades kring tre teman: Birgittinsk visuell kultur, folkspråklig text och litteratur samt Birgittinorden i internationellt perspektiv. I denna volym publiceras 19 artiklar som belyser dessa teman, flera av författarna är anknutna till Centrum för medeltidsstudier.

Läs mer om boken.