Boken handlar om skolans urbanisering under 1900-talets första decennier och hur den moderna staden kom att prägla kunskapsideal, skolhusarkitektur och idéer om barns och ungdomars karaktärsförändringar. Boken berättar om de stora industrimetropolerna i Europa och USA och den inverkan de hade på barns och ungdomars livsmiljöer.

(Sekel förlag)
http://www.sekel.se/Default.aspx?tabid=34&mid=352&ctl=Details&itemid=122