Boken är en introduktion till studiet av historieämnet vid universitet och högskolor.

Klas Åmark redovisar översiktligt den svenska historieforskningens utveckling och diskuterar vad historiska kunskaper kan säga om existentiella frågor, hur det kan gå till när historiker skriver historia och hur man under olika perioder tolkat det förflutna.

Läs mer om boken

(Studentlitteratur)

Läs mer om:

Klas Åmarks forskning