Du har två alternativ att läsa på avancerad nivå:

  • masterprogram 2 år (startar höstterminer): Historiska studier, Medeltidsstudier, Kulturarvsstudier
  • kurser

För att läsa fristående kurser i historia på avancerad nivå krävs 180 hp varav 90 hp (inkl. ett examensarbete om minst 15 hp) i ett ämne med relevans för historisk forskning. För att få göra examensarbetet i historia (15 hp eller 30 hp) på avancerad nivå, krävs dels att du som student redan har läst vissa kurser på avancerad nivå, dels att du tagit ut din kandidatexamen, i första hand med historia, ekonomisk historia eller idéhistoria som huvudämne. Om du läser inom ramen för programmen Medeltidsstudier eller Kulturarvsstudier gäller andra regler.

Studier på avancerad nivå kan avslutas med tvåårig masterexamen eller ettårig magisterexamen. Den ettåriga magistern kan byggas ut till en tvåårig master med ett års ytterligare studier där bl.a. ett kompletterande examensarbete ingår. Även andra ämnen än historia kan infogas i en examen.

Det finns flera fördelar med att läsa i programform: den studiegång vi föreslår för programstudenter är baserad på vår erfarenhet av hur studenter lyckas bäst med sina studier och inom ramen för programmen kan du få göra praktik och föreslå specialdesignade kurser.

Kursinformation – schemaändringar, arbetsmaterial, arbetsuppgifter, etc. – om respektive delkurs brukar hanteras i Mondo. Utbildningsplaner för programmen och kursplaner för kurserna finns tillgängliga på kurssidorna med länkar till Universitetets webbaserade utbildningskatalog. I regel ges delkurser på avancerad nivå på halvfart, man läser alltså två kurser parallellt.

Masterprogram i historiska studier med inriktning på historia, idéhistoria och ekonomisk historia.

(120 hp, 2 års studier)
Programmet är ett samarbete mellan Historiska institutionen och Idéhistoria. Det tvååriga programmet är en sammanhållen helhet med vissa gemensamma kurser. Fokus är riktat mot ett av huvudämnena – där examensarbetet skrivs – men samtidigt ges möjligheter till personliga kursval. Även ämnen utanför historia och idéhistoria kan infogas i programmet. Utrymme finns för praktikperioder och individuella litteraturkurser. Frågor kring programmet besvaras av studentexpeditionen och Nils Edling. Programsida

Masterprogram i medeltidsstudier

(120 hp, 2 års studier)
Det tvååriga programmet utgår från ett huvudämne (t.ex. historia, arkeologi, konstvetenskap eller något medeltidsspråk) och består av en blandning av kurser med ämnesorienterande, färdighetstränande och metod- och teoriförmedlande innehåll. Examensarbetet skrivs inom huvudämnet. Frågor kring programmet besvaras av Olle Ferm. Programsida

Masterprogram i kulturarvsstudier

(120 hp, 2 års studier)
Ett tvärvetenskapligt masterprogram som bygger på samverkan mellan disciplinerna arkeologi, etnologi, historia, konstvetenskap, kulturgeografi och nordiska språk. Dessutom medverkar lärare från KTH, specialister från Riksantikvarieämbetet och andra kulturarvsaktörer som gästföreläsare. Frågor kring Historiska institutionens del besvaras av Olle Ferm. Läs mer på Konstvetenskapliga institutionens (värdinstitution) hemsida.

Kurser

På respektive kurssida finns kursplan och uppgift om nästa kurstillfälle. Vissa kurser ges varje termin, andra mer sällan. Kurser

________________________________________________________________

Masterprogram i intersektionalitetsstudier (120 hp, 2 års studier)
Sista intag skedde ht 2010.
Programsida

Historia – Magisterkurs (30 hp)
Kursen gavs sista gången vt 2011.