Masterprogrammet i Historiska studier har tre obligatoriska kurser à 7,5 hp under första terminen för dig som väljer historia som inriktning och det betyder att du också ska välja temakurs om 7,5 hp att läsa under terminens andra del. Se utbudet på denna sida.

Du söker den valbara kursen på vanligt sätt på antagning.se. Du behöver inte särskilt söka de obligatoriska kurserna utan de ingår i programmet.

Masterprogrammet i Medeltidsstudier har fyra obligatoriska kurser à 7,5 hp under första terminen och det betyder att du inte ska välja någon temakurs samtidigt som du söker programmet. Du behöver inte söka de obligatoriska kurserna utan de ingår i programmet.

Kombinationsstudenter hittar information här.