Du kan läsa historia på dessa sätt:

Läs om hur studierna är upplagda: Att läsa historia på grundnivå

Institutionen ger även kulturvetenskapliga utbildningar och den ettåriga kursen Arkivvetenskap, 60 hp.