Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Undervisningsspråk: engelska.

Information om kursen ges av läraren Roussina Roussinova, roussina.roussinova@arthistory.su.se.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Schema 2017
Schema 2016

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.

________________________________________________

The course can be read separately or be part of a more coherent historical study.

The course is given in English.

Information about the course is given by the teacher Roussina Roussinova, roussina.roussinova@arthistory.su.se.

Syllabus and notification ("Ansökan") via antagning.se. “Late application” can also be made via antagning.se.

Schedule 2017
Schedule 2016

Course description is distributed at the beginning of the course.

Reading list is shown below. Changes in literature will be announced on this page and/or Mondo.

Erasmus students should contact our Exchange coordinator Andreas Bloch, andreas.bloch@historia.su.se, phone +46 8 16 34 17