På Kulturvetarprogrammet (tidigare Kulturvetarlinjen) vrider och vänder vi på det mångfacetterade och föränderliga kulturbegreppet. Vi diskuterar också kulturens samhälleliga roll. Under praktikperioden får du möjlighet att konkret bekanta dig med någon del av den breda kultursektorn. Det får du också göra i de yrkesinriktade fristående kurserna med inriktning mot förlag, curating och projektledning.

Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram 180hp (grundnivå)