Här finns information kring studierna, oavsett om du läser historia, arkivvetenskap eller går en kulturvetenskaplig utbildning.

Till vänster kan du läsa det primära om studierna, under:

  • Anmälan och antagning
  • Början av studierna
  • Om undervisningen
  • Inflytande och rättigheter

Har du frågor, vänd dig till någon kontaktperson i spalten till höger.

Information om studier vid Stockholms universitet finns på webbsidan: http://www.su.se/utbildning/ny-student