Poängsystem och betygssättning

En termins heltidstudier med godkända resultat motsvarar 30 hp (högskolepoäng). Poäng ges endast för avslutade kurser. I kursplanen för varje kurs framgår hur betygssättningen görs. Betygsskalan innehåller fem nivåer (A–E) för godkänt betyg och två nivåer (Fx–F) för ej godkänt. På vissa delar av undervisningen (kortare delkurser) ges endast betygen godkänt eller ej godkänt.

Studieintyg och meritförteckning

Du kan ta ut egna studieintyg och meritförteckningar ur LADOK (universitetets studiedokumentationssystem) via Mitt universitet, där du hittar Mina studier. Det som krävs är att du har ett universitetskonto.

Examen, examensbevis

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om ett examensbevis. Det gör du vid det lärosäte där du läst den sista av de kurser som ska ingå i examen. Läs mer: Examen & högtid

Promotion i Aula Magna

Om du tar ut en magister-, master- eller annan examen på avancerad nivå in-bjuds du till en promotionsfest i Aula Magna. Akademiska högtider