TERMINSTIDER

Höstterminen startar den 28 augusti 2017 och pågår till och med den 14 januari 2018.


ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN

STÄNGT PÅ PLAN D8 och D9 måndag 3 juli till och med fredag 4 augusti. Studentexpeditionen öppnar igen måndag 7 augusti. Har du frågor om antagningen ring 08-16 49 22 (växel 08-16 20 00) eller e-posta studentavdelningen@su.se


REGISTRERING

Det är obligatoriskt att registrera sig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig via webben eller genom ett personligt besök på nedanstående tider så kommer du att förlora din plats. Webbregistrering är för de flesta kurser öppen från torsdag 10 augusti till och med söndag 20 augusti på minastudier.su.se. För dem som inte kan webbregistrera sig gäller nedanstående datum och tider:

Måndag 21 augusti
9:00-11:00 Kulturvetenskaplig baskurs och Kulturvetenskaplig tillämpningskurs D978 (expeditionen, plan 9 i D-huset, Frescati) 

13:00-15:00 Curatorutbildning, Förlagskunskap, Projektledarutbildning D978

Tisdag 22 augusti
9:00-11:00 samt 13:00-15:00 Grundnivå Historia D978

13:00-15:00 Kvällskurser D978

Onsdag 23 augusti
9:00- 11:00 Avancerad nivå historia D978

13:00-15:00 OMREGISTRERING alla kurser D978. OBS! Omregistrering kan endast ske i mån av plats


RESERVUPPROP

Torsdag 24 augusti
9:00 RESERVUPPROP alla kurser D299


SCHEMA och LITTERATUR

Scheman och litteraturlistor för höstens kurser finns på respektive kurssidor. Här hittar du en lista över samtliga kurser Historiska institutionen ger i höst.

Länkar till "Dagens schema" och "Schemamotorn" hittar du i högerspalten på denna sida.

 
Sidor på universitets centrala webbplats: