Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen

Viktiga datum inför höstterminen

Information om terminstider, registrering, reservupprop, schema och litteratur samt institutionens öppettider under sommaren.

Fredrik Charpentier Ljungqvist

Historiker vald till elitforskarprogram

Riksbankens jubileumsfond har utsett Fredrik Charpentier Ljungqvist vid Historiska institutionen som en av årets Pro Futura-forskare.

Teoritillämpning i historisk forskning

Doktorandkurs som ges till hösten. Sök senast 7 september.

Forskarutbildningen i historia håller hög kvalitet

Forskarutbildningen i historia har granskats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och bedöms hålla hög kvalitet. I yttrandet står att handledarnas omfattande forskning och det stora antalet doktorander skapar goda förutsättningar för en livaktig akademisk miljö av hög kvalitet samt en god vetenskaplig miljö i vardagen.

Gruvstrejken i Kiruna

Minnen av den stora gruvstrejken

På första maj handlar Vetenskapsradion Historia, om den stora Gruvstrejken i malmfälten, 1969. I programmet berättar Robert Nilsson Mohammadi om sin forskning.