Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
 Bild: Johannes Rudbeckius, ”Tabulae Duae, altera chronologica, altera geographica” (Västerås, 1643)

Kartor och reseberättelser berättar om svunna tiders världsbilder

Hur har människor beskrivit sin omvärld historiskt? Historikern Charlotta Forss har forskat på geografisk omvärldsuppfattning under 1600-talet.

Adam Hjorthén

Vitterhetsakademien belönar avhandling i historia

Adam Hjorthén, disputerad vid Historiska institutionen 2015, har fått 2018 års Loubatska pris av Kungl. Vitterhetsakademien för sin avhandling.

Nomadskola, Härjedalen ca 1930. Fotograf C.G. Rosenberg

Språket i nordiska sameskolor hade olika syften

Undervisningsspråket användes både för att assimilera och segregera samer i Norden under 1900-talets första hälft. Otso Kortekangas har forskat på skolan för samer i Sverige, Norge och Finland.