Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
I platta_image

Historiska institutionen återgår stegvis till undervisning på campus

Från och med höstterminen återgår institutionen stegvis till att bedriva undervisning på campus på Frescati

Sökes lektor till curatorutbildningen

Historiska institutionen söker en universitetslektor till vår Curatorutbildning. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning.

Svenska akademin belönar Klas Åmark

Årets Karin Gierow pris går till Klas Åmark för hans arbete som kunskapsförmedlare.

Linda Wikland mottagare av Stockholmiapriset 2021

Årets Stockholmiapris till masterstudent i historia

Linda Wikland har fått årets Stockholmiapris för sin mastersuppsats som hon la fram vid Historiska institutionen 2020.

”Vattenbärande kvinnor”, Lorenzo Magalotti, Notizie di Svezia (1674), Uppsala universitetsbibliotek

Att förstå sin kropp på 1600-talet

För vanligt folk var kroppen var ett verktyg som skulle vara frisk och stark för att fungera i samhället. Det menar en ny avhandling om kroppsuppfattning på 1600-talet.

Omslag till antologin: År. Historiker berättar

Antologi får fina recensioner

Antologin "År. Historiker berättar", med texter av institutionens forskare, får fina recensioner i pressen.

I platta_image

Stockholms universitets information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.