Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
I platta_image

Vårterminen 2021 inleds med webbaserad undervisning

Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att starta vårterminen 2021 med webbaserad undervisning.

Vårterminen 2021

Viktigt att veta inför vårterminen 2021

Information till studenter vid Historiska institutionen inför terminsstarten 2021.

Från filmen Det avgörande klubbslaget. Talman Andreas Norlén och programledare Parisa Amiri. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen firar demokrati med ny film

Den 26 januari, 1921, fattade riksdagen det definitiva beslutet om allmän och lika rösträtt. Detta firas med en ny film som kan ses på riksdagens webbplats.

Skeppet Gribshundens galionsfigur

Kulturarv på Östersjöns botten ska utforskas

Centrum för maritima studier, CEMAS, har fått 34 miljoner till forskningsprojektet ”Den glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv"

Omsalg till antologin: År. Historiker berättar

År - Historiker berättar

En antologi där historiker gör 21 olika nedslag bland människor och händelser under en period av 700 år.

Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet

Saker som berättar kvinnors historia

Genom att titta närmare på olika föremål berättar Karin Carlsson svenska kvinnors historia från 1900-talet till idag.

I platta_image

Stockholms universitets information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.